Редакцияның мекен-жайы мен байланыс телефондары

Меншік иесі: «Сыр медиа» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Бас директоры Аманжол ОҢҒАРБАЕВ
Қабылдау бөлмесі тел/факс 70-00-36

Қызылорда облыстық «Сыр бойы» газетінің редакциясы
e-mail: syrboyi@mail.ru
Site: www.syrboyi.kz

Бас редактор Жұматәлі ӘБДІРАМАН
Қабылдау бөлмесі 40-02-17
Бас редактордың орынбасары: 70-00-43
Жауапты хатшы 70-00-81
Бөлімдер: 
руханият және ақпарат – 70-00-64, 70-00-73
экономика – 70-00-41, 70-00-68
әлеумет және саясат – 70-00-41
жарнама – 70-00-49, 70-00-52
есеп-қисап – 70-00-39, 70-00-38
заңгер – 70-00-42
компьютер орталығы – 70-00-34
меншікті тілшілер – Арал, Қазалы (Жұмабек Табынбаев) – 8-724-38-2-34-07
                                    Шиелі, Жаңақорған (Нұрмахан Елтай) – 8-724-32-4-59-51

Редакция мекен-жайы: 
Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс көшесі, нөмірсіз, 2 қабат
БІЗДІҢ ҰЖЫМ 18 ақпан 2014 г. 7 577 0